[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Salticus unciger] [Genus: Salticus]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Salticus unciger (Simon, 1868)

No. 1025 S Europe

1. by Proszynski

by Thaler 1983c: 295, f 1-4


2. by Proszynski 1976

3. by Hansen

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski: 1984c. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce: 128. With Author's and Editor's permission.

Thaler K. 1983. Salticus unciger (Simon) und Synageles lepidus Kulczynski, zwei fur die Schweiz neue Springspinnen (Arachnida: Araneae, Salticidaea). Mitt. Schweiz. ent. Ges., 53: 295, f 1-4.

2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 160. With Author's and Editor's permission.
3. Hansen H. 1994. Beitrag zur Kenntnis der Biologie von Salticus unciger (Simon, 1868) und S. mutabilis Lucas, 1846 (Arachnida: Araneae: Salticidae). Bolletino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia, 43: 130, f 1-3.
See also Proszynski 1991: 516, ff. 1381.1-4; Thaler 1983c: 295, f. 1-4.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.