[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue: Neon plutonus] [Genus: Neon - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 2001

Neon plutonus Gertsch et Ivie, 1955

No. 3640 USA

1. 2.

Source: 1. Gertsch W. J. & W. Ivie 1955. The spider genus Neon in North America. Am. Mus. Novit. 1743: 8, figs 5, 8.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 166.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.