[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Neon muticus] [Genus: Neon]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Neon muticus (Simon, 1871)

No. 1020 Corsica

Source: Original drawings by J. Proszynski, published first in Proszynski 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 187, f 444-445. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.