[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Neon ellamae] [Genus: Neon]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 2001

Neon ellamae Gertsch et Ivie, 1955

No. 3637 USA

1.

2. by Proszynski 1976

Source: 1. Gertsch W. J. & W. Ivie 1955. The spider genus Neon in North America. Am. Mus. Novit. 1743: 4, figs 1-4, 6-7.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 166. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.