[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] See also Catalogue: Myrmarachne lugubris] [Genus: Myrmarachne - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Myrmarachne lugubris (Kulczynski, 1895)

No. 0535 China, E SIberia, Viet Nam

1. 2.
3. by Zabka 1985.

4. Logunov D.V., Wesolowska W. 1992

5. by Proszynski 1976 <==============> 6. by Logunov, Marusik 2000b
................

Source: Original drawings by J. Proszynski published in: 1. Proszynski 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa, 34: 313-314, figs 222-223. And in: 2. Proszynski 1987. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce: 26. With Author's and Editor's permission.
3. Zabka 1985. Systematic and zoogeographic study on the family Salticidae (Araneae) from Viet-Nam. Annales zoologici, Warszawa, 39, 11: Zabka 1985: 248, 418, ff. 349-358, m. 25. With Author's and Editor's permission.
4. Logunov D.V., Wesolowska W. 1992. The jumping spiders (IAraneae, Salticidae) of Khabarovsk Province (Russian Far East). Ann. Zool. Fennici, 29: 133-135, figs 21-23. With Author's and Editor's permission.
5. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 199, 202. With Author's and Editor's permission.
6. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 145, Map 34. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.