[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue: Myrmarachne japonica [Genus: Myrmarachne - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1999

Myrmarachne japonica Karsch, 1879)

No. 2555 Russia ?; Japan to Taiwan

1. by Proszynski See also color phot
3. by Proszynki 1976 ........
2. by Yaginuma
4.

Source: 1. Proszynski J. 1973b. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae II. Redescriptions of Japanese Salticidae of the Zoological Museum in Berlin. Annales zoologici, Warszawa,30: 120, ff. 59-60.
2. Yaginuma T. 1986a. Spiders of Japan in color. (new ed.) Hoikusha Publ. Co., Osaka.: 242, f. 134.1.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 201. With Author's and Editor's permission. 4. Boesenberg W., Strand, E. 1906. Japanische Spinnen. Abh. senck. naturf. Ges., 30: 327, fig 149, 372..

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2001.