[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [Scanning Microphotographs] [See also Catalogue of Salticidae: Menemerus marginatus] [Genus: Menemerus - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Menemerus marginatus (Kroneberg, 1875)

No. 1010 Tadzhikistan, Uzbekistan Azerbaijan, Turkmenistan

1. 2.

3. by Logunov, Rakov <====================================================>4. by Proszynski 1976

<=>

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski, published in: Proszynski J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa, 34: 313,ff. 200-206. With Author's and Editor's permission. 2. Wesolowska 1996: 32-34, figs 20a-g.
3. Logunov D.V., Rakov. S.Y. 1997. Taxonomic notes on the genus Menemerus Simon, 1868 in the fauna of Middle Asia (Araneae, Salticidae). Proc. 16th European Colloquium of Arachnology, Siedlce :217-279, figs. 1-6. With Author's and Editor's permission.
4. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 1. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.